Årsmøtet- litt info

Det blir avholdt årsmøte lørdag 5. mars kl 18:00 – 20:00 på Jektefartsmuseet i Bodøsjøen.
Etter møtet blir det festmiddag, fra ca kl 20:00. Sett av tid allerede nå.

Innkalling til årsmøtet vil bli sendt ut på epost til alle medlemmene 3 uker før møtet, dvs den 12. februar.
Innkallingen vil inneholde nærmere info om årsmøtet og om påmelding til festmiddagen.