Utlysing av vinter lagringsplasser

Ledige vinterlagringsplasser i Geitvågen

Gjelder for medlemmer i Bodø motorhistoriske forening pr 1. september 2022.
Det er noen ledige plasser for vinterlagring av bil/motorsykkel i Geitvågen.

Følgende vinterlagringsplasser er ledig i perioden 1. oktober 2022 til 1. september 2022:

– 3 plasser til motorsykkel/ moped á 900,- pr år
– 6 plasser ledig for bil under 4,5 meter, pris: 3700,-, bil mellom 4,5 – 6 meter, pris: 4500,-
– 1 ‘’hestebås’’ i Bunker Valentin dekkverksted. Disse har plass til for eksempel 3 motorsykler, eller deler og dekk ol. pris: 2600,- pr år.

Ellers finnes også:
-2 verkstedplasser for bil på henholdsvis stor og liten løftebukk. Disse er sterkt tidsbegrenset til vinterperioden 1.11. 2022 – 1.4.2023. På disse to plassene er det også muligheter for å jobbe på bilen mens den lagres. Pris for plass 3200,-

Plassene fordeles ved loddtrekning. Det er en begrensing på maks én bil pr medlem. Men dersom vi ikke klarer å fylle opp lokalene blir det ny loddtrekning på evt. bil nr 2. Derfor er det viktig at søker som ønsker inn mer enn en bil, oppgir dette. Biler som tildeles vinterplass hos oss må være kjørbar og i aktiv bruk. Langtidsprosjekter og biler som venter på bedre tider ønskes dessverre ikke her. Dette er fordi vi ønsker et aktivt miljø i Geitvågen.

For mc, bil og båsplasser (ikke verkstedplasser) gjelder at tildelt plass kan forlenges til maks 3 år. Dog ikke for evt bil nr 2.

Hvis du er interessert, Send epost til post@bmhf.no. Skriv tydelig hvilken type plass du er interessert i og hvilket veterankjøretøy det gjelder. Påmelding til loddtrekning skjer i perioden 2.9. til 15.9 kl 12.00. Loddtrekning blir foretatt umiddelbart etter dette. Dere som har fortrinnsrett etter treårsregelen og allerede har fått spørsmål på epost og har besvart den, behøver ikke søke her.