Årsmøte 2021

Årsmøte i Bodø Motorhistoriske Forening holdes lørdag 13. mars i Salmon Center, Sjøgt. 21, Bodø.

Vi legger opp til sosialt samvær etter årsmøtet.
Innkalling til årsmøtet og mer info blir sendt ut på et senere tidspunkt.

Eventuelle forslag til vedtektsendringer må sendes styret senest 12. februar.
Må sendes på epost til : post@bmhf.no

Som vanlig må vi ta forbehold om at myndighetenes smittevernråd kan føre til endringer

Hilsen Styret

Medlemsmøtet 6.januar er utsatt

Medlemsmøtet som var planlagt til onsdag 6.januar er utsatt på bakgrunn av myndighetenes pålegg om “å holde seg hjemme”, og grensen på 5 personer som kan samles innendørs på private arrangementer,

Dersom Corona-situasjonen tillater det, håper vi å kunne arrangere medlemsmøte i andre halvdel av januar.

Med vennlig hilsen

Styret

Julehilsen fra styret

Året 2020 vil for de aller fleste bli husket som annerledes-året. Det året vi ble sittende i husarrest og hjemmekontor. En frihetsberøvelse fra fellesskapet vi ikke tidligere har opplevd. Slik har det også vært for vårt organiserte foreningsliv. Stadige endringer i regler har ført til utsatte og avlyste arrangement.

For mange har det ført til mer tid til hobbyen; en tur på landeveien, et garasjebesøk eller en onsdagstur til Tverlandet for å treffe likesinnede ved Brua kro.

Vi håper at klubblivet kan ta seg opp på nyåret slik at vi kan komme nærmere normal drift.

I klubbhuset i Geitvågen er nå el.anlegget ferdig oppgradert etter stor innsats fra dugnadsgjengen som var håndlangere til elektrikeren. To medlemmer har biler på bukk i verkstedet for diverse reparasjoner. I bunker Valentin er dekkomleggings-maskin under montering. Og vi regner med å møtes til medlemsmøte litt ut i januar. I februar er det årsmøte.

Styret ønsker alle en riktig God Jul, og et Godt Nyttår!

Nyhetsbrev fra LMK

2 millioner til LMK-klubbene!

Hvert eneste år sender LMK ut informasjon om Mva-refusjonsordningen. Dette er en statlig tilskuddsordning administrert av Lotteri- og Stiftelsestilsynet til frivillige lag og organisasjoner, som er registrert i Frivillighetsregisteret.

I år ble tildelingen til LMKs klubber hele 1.913.077. Ordningen er tildelt mer midler via statsbudsjett, og avkortningen i forhold til søknadsbeløpet var i år på 19,0164%. Selve søknadsprosessen og revisjonskostnadene er forhold LMK dekker, som et av flere tilbud til våre tilsluttede klubber.

Til tross for dette er det bare 70 av totalt 147 LMK-klubber som søker. Har ikke de klubbene som ikke søker hverken drift eller utgifter? Dette er en tilskuddsordning som er meget enkel, og skulle det være spørsmål vil LMK hjelpe dere med dette. I en klubbkasse så bør 2 MNOK fordelt på 70 LMK-klubber være et betydelig tilskudd i klubbkassen nå før jul.

Pengene gikk til utbetaling 16. desember.

Klikk på linken nedenfor for å lese hele nyhetsbrevet fra LMK

Nytt fra LMK 11/20

LMK-forsikringen – et produkt vi er stolte av.

LMK-forsikringen er et unikt tilbud til alle medlemmene i LMK. Siden LMK er en klubborganisasjon, innebærer dette at alle som er medlem i en av våre tilsluttede klubber har rett til å benytte seg av denne ordningen.

LMK-forsikringen ble etablert gjennom en avtale mellom daværende Landsrådet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber og Østlandet Forsikring (forløper til dagens IF) så tidlig som 23.06.1982 – med virkning fra 01.01.1983. Snart 40 år senere lever ordningen i beste velgående – fortsatt med lave priser og bedre forsikringsvilkår enn noen gang. Aldri har porteføljen vært så stor og veldrevet som nå.

Målet har hele tiden vært å skape et best mulig produkt – et produkt laget av entusiaster for andre entusiaster. Det gir en trygghet for deg som forsikringstaker at en organisasjon som LMK står ved din side dersom en utfordrende skadesak skulle oppstå. Vi har nå et produkt vi er stolte over å ha skapt sammen med IF, og dette er blant markedets aller beste forsikringsordninger for veterankjøretøy.

Les hele nyhetsbrevet her

Temakveld “Sikkerhet i veteranbil” – UTSATT


Som nevnt i flere klubbmøter har vi planlagt å arrangere en temakveld i november, på MIND-senteret på Bratten, med tema «Sikkerhet i veteranbil».
Etter den tragiske ulykken med veteranbil ved Rjukan, der flere mennesker omkom, har vi i klubben vært særlig opptatt av sikkerhet.
Blant annet har vi arrangert «Veteran trafikksikkerhetsdagen» i mai 2019, der vi i samarbeid med Statens vegvesen gjennomførte frivillig kontroll av bil og MC.
Corona-pandemien gjorde at dette arrangementet ikke kunne gjennomføres våren 2020.

Med samme grunn må vi dessverre utsette den planlagte temakvelden «Sikkerhet i veteranbil». Hensikten med dette arrangementet var flerdelt; både å fokusere på vår adferd i trafikken og på kjøretøyets tekniske tilstand.

Programmet for temakvelden er planlgt slik:
En representant for LMK (Landsforbundet for motorhistoriske kjøretøyklubber), som vi er medlem i, går gjennom rapporten fra Statens havarikommisjon for trafikk etter Rjukan-ulykken.
Bremser er neste tema. Dette innlegget tar for seg konstruksjon og vedlikehold av bremser.
Neste innlegg gjelder dekk, viktig for sikker kjøring.
Siste innlegg er fra MIND-senteret som tar for seg sjåførens utfordringer – i moderne trafikk med gammelt kjøretøy.
Til slutt oppsummering med oppfordringen: kjenn kjøretøyet og dets begrensninger – se og bli sett.

Vi tar sikte på å gjennomføre arrangementet på nyåret, avhengig av smittesituasjonen og offentlige føringer i den sammenheng.

Nytt fra LMK oktober 2020

Verden går videre.

2020 har tidligere blitt beskrevet som «det tapte året». Til tross for mange avlysninger, er det likevel mye aktiviteter rundt om i landet. Gode rutiner med håndvask/sprit og nødvendig avstand har gjort at mange arrangementer likevel har funnet sted, til tross for situasjonen vi befinner oss i. Mange arrangementer er avholdt utendørs, og det har kanskje også vært redningen. Utfordringene blir kanskje mer synlige med vinter og få muligheter til utendørs aktiviteter.

LMK har også mottatt få tilbakemeldinger om at klubber sliter økonomisk, som en følge av pandemien. Det ble tidlig etablert gode støtteordninger gjennom Lotteri- og Stiftelsestilsynet, og heldigvis ble disse forlenget da man så hvor langvarig dette faktisk ble. Mange klubber har søkt, og denne prosessen har gått greit.

Nå skal det vel også sies at redusert aktivitet også kan ha medført besparelser i form av færre utgifter. Langtidseffekten av dette dersom pandemien trekker ut i tid, er det få som vet. Derfor er det beste du som medlem i en klubb kan gjøre for nettopp din klubb, er å fornye medlemskapet for 2021 slik at klubben er sikret stabile inntekter for videre drift.

Les hele nyhetsbrevet her:

Når noen dør lukkes åpnes andre

Jeg viser til min forrige artikkel hvor jeg måtte sørgmodig ta avskjed med min løftebukk fra Biltema. Den skapte et behov som jeg måtte erstatte. Heldigvis var det ikke lenge siden jeg foretok en research i markedet på hvilken løftebukker jeg kunne tenke meg. Et selskap var Unilift. De har en sakseløfter med elektrisk lås og sikring. Denne sakseløftere er nå kommet i forsterket utgave med bredere kjørebaner. Kontakt ble etablert og bestilling effektuert. Det ble levering tirsdag denne uken i kasse på garasjegulv.

Jeg inviterte to venner på dugnad, iveren var stor for å montere og se om det virket slik som tenkt. Den innfridde helt forventningene. Nå er alt ved det vante igjen og vinter prosjektene kan starte.
Mvh Bjarne