17.mai markering

BMF skal i samarbeid med 17.mai komiteen markere nasjonaldagen med en veteran kjøretøy kortesje.

Vi oppfordrer medlemmene til å delta med flagg pyntet kjøretøy, og annen 17.mai pynt om man ønsker.

Oppmøte ved Bodø Trafikkstasjon 17.mai kl 16:00.  Kjørerute vil bli annonsert senere.
Kjøringen tar ca en time og ender opp ved Bodø Domkirke /Nordlandsmuseet der kjøretøyene stilles opp.

Ta gjerne med varm/kald drikke og noe å bite i.

Det planlagte arrangementet på Torget i mai blir flyttet til 22.august.

Amcar og LMK forener krefter

AMCAR og LMK forener krefter.
Tungvektere innen norsk kjøretøyhobby og kjøretøyhistorie står nå
sammen.
Etter flere år med god dialog og godt samarbeid på enkeltsaker, har AMCAR og Landsforbundet avmMotorhistoriske Kjøretøyklubber funnet tiden inne for å formalisere et samarbeid. I april 2020 signerte styrene i AMCAR og LMK en formell samarbeidsavtale, som skal bringe de to organisasjonene nærmere hverandre.

Les mer her

Nytt fra styret

Hei kjære alle sammen.
Det ble avholdt styremøte i BMF mandag 20 april. Styret drøftet korona situasjon og dens påvirkning av våre aktiviteter.
Mange av våre vennskapsklubber i vårt område har valgt og ta ned aktiviteter i fellesskapet. Om man har tenkt å ta del i et treff eller annet arrangement som avholdes i vår region oppfordrer styret medlemmene å sjekke med de aktuelle hjemmesiden eller facebook-sidene for oppdatert informasjon.

I vår egen klubb er medlemsmøte i mai avlyst.
Skjerstadfjorden rundt er avlyst. Det er også trafikksikkerhetsdagen for veteranbiler. Denne forsøker vi og avvikle ved et senere tidspunkt.
Når det gjelder utstillingen på torget skal det avklares med kommunen hvilke føringer som gjelder for arrangementer i dette tidsromet. Styret vil i tiden som kommer fortsette å oppdatere dere gjennom hjemmesiden og Facebook. Dere får fortsette å drifte hobbyen slik at vi er godt forberedt på utøve den når dette slipper taket. Husk å ta vare på dere selv og og dem dere omgås med. Så ses vi snart.
Med vennlig hilsen formannen

Klistremerker

Klistremerker med klubblogo er ankommet. Kr 10,- pr stk.
Kan kjøpes på medlemsmøte når dette kan avholdes igjen. Vi kan også sende dem i posten mot at porto betales av kjøper. Porto for 1-5 merker er kr 17,-, porto for 6-10 merker er kr 24,-

Ønsker du å få sendt merker, send en epost til kjostbo@gmail.com og oppgi antall, navn og adresse. Betaling pr Vipps, BMF har vippsnummer 599552.

Hva skjer ?

Styret – det vil si i hovedsak formannen – kontakter forretninger i byen for å få etablert rabattavtaler for BMFs medlemmer. Vi oppdaterer på hjemmesida etter hvert som avtalene er signert.

For å få rabatt må vi vise medlemskort. Nye medlemskort som legges på telefonen er snart klare. Mer info om dette kommer når alt er på plass.

I disse Coronatider er det vel flere som rydder i garasje og kjeller. Og som finner verktøy og deler som man har glemt at man hadde – og kanskje kjøpt enda ett.. Selg det du ikke trenger, da blir i alle fall fruen glad. Og gir du bort noen bilblader «attpå handelen» er det bare lykken.

Send en kort beskrivelse av det du vil selge med navn og telefonnr/mailadresse til Kjetil som legger det ut på hjemmesida.

Sekretærens garasjestereo har tatt kvelden. Har noen en forsterker med CD-spiller å selge? Bare forsterker er også aktuelt, har CD-spiller. Ring Kjell-Ivar tlf 90 63 63 18

Nytt fra formannen

Hei !
Det er en forunderlig tid vi gjennomlever, aldri før kan jeg minnes å ha sett et samfunn så stille og nedstengt utenfor en høytid. At det er en alvorlig tid er det ingen i tvil om når man ser viljen i regjeringsapparatet for å bestemme velmenende tiltak for å beskytte befolkningen.

For oss vil dette bety at medlemsmøter ikke kan avvikles, kanskje andre av våre planlagte aktiviteter i tiden som kommer også vil bli påvirket. Over det ganske land ser man nå at mange ulike treff arrangementer blir avlyst både innenfor motorhistorisk arbeid og andre kulturarrangementer.
Vi må bare avvente og se hvordan dette utvikler seg.For meg er det viktig å ønske dere alle en fin inngang til april og håper dere kan utøve motorhobbyen i den grad det lar seg gjøre.
Om det er noe der ute som har et bilde, kort liten historie om livet i garasjen så ville jeg blitt svært glad om dere kunne delt det på vår Facebookside eller sende det til Webansvarlig (Kjetil Østbø på mail) slik at vi kan få delt de ulike aktivitetene mellom oss, slik vi ville gjort på et medlemsmøte.
Fra ryktebørsen er det noe bevegelse, undertegnede har kjøpt en Honda CB 125 B6 som jeg ser fram til å begynne å studere. Den vil nok gi mange lykkelige timer i tiden som kommer.

Videre har jeg fått nyss i at et medlem i klubben vår har utvidet stallen sin med en ny veteranbil. Dette er ubekreftede nyheter men som helt sikkert vil bli bekreftet om ikke så alt for lenge. Forbered dere på våren som garantert vil komme og gjør det beste ut av situasjonen, så sees vi plutselig.

Med vennlig hilsen Bjarne

Nytt fra styret

I disse korona-tider holder vi ikke medlemsmøter. Men uansett kommer våren engang over påske, så kanskje om en måneds tid kan vi rulle ut våre vinterlagrede veteraner.
Det planlagte medlemsmøtet 1.april er avlyst.

LEDIGE «STILLINGER» I KLUBBEN
Klubbstyret består av fire personer; formann, nestformann, kasserer og sekretær. Styrets oppgave er å drive det administrative arbeidet i klubben: holde styr på økonomien, holde orden i alt som gjelder medlemmene, passe klubbens avtaler med forskjellige parter med mye mer. Kort sagt kontorarbeid.

Vi trenger også noe engasjerte medlemmer til å ta seg av noen andre viktige oppgaver i klubbdriften:

ARRANGEMENTSANSVARLIG
Han/hun skal ta initiativ til, og planlegge små og store arrangement. Og engasjere medlemmene i gjennomføring der det er nødvendig. Flere turer, treff og løp er et ønske fra medlemmene – det vil skape aktivitet og trivsel i klubben.

VERKSTEDANSVARLIG
Klubbverkstedet er stort sett ferdig og klart til bruk, og vi trenger en person som kan påse at verkstedet holdes i orden. Og som kan etablere et enkelt system for å styre bruken av verkstedet.

WEBREDAKTØR
Hun/han skal levere stoff til hjemmesida. Informasjon til medlemmene, info om klubben til andre, nyheter fra andre klubber, fra LMK. Reportasjer fra arrangement, intervju og generelt stoff som er interessant for medlemmene. Her kan rett person få utfolde seg! Det datatekniske for å legge stoffet ut på hjemmesida kan ordnes av andre, om nødvendig.

Formann Bjarne kan svare på spørsmål om jobbene. Tel 905 60 449 / mail: bjasam@gmail.com

Søknadsfrist 14.april

VIKTIG INFORMASJON VDR. LMK-FORSIKRINGEN

Hei!

Utviklingen rundt Korona-viruset påvirker også IF. Vi har et dedikert nummer for LMK-Forsikringen; 21 49 50 37. Det er p.t. redusert bemanning også hos IF, og det henstilles derfor om at henvendelsene fortrinnsvis rettes pr. epost.

Adressen er lmk@if.no, og henvendelsene vil bli besvart så snart som mulig.

Likelydende informasjon er også lagt ut på vår hjemmeside.

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK
Øvre Slottsgate 2b
0157 OSLO 22 41 39 00 / 465 08 165

Nytt fra LMK 02/20

Coronavirus og unntakstilstand.

De siste dagers utvikling har vist en smitteutvikling i et tempo ingen hadde forutsett. Fra offentligheten hørte om Covid-19 eller Corona-viruset frem til dagens situasjon, har det tatt om lag 3 måneder.
Lite visste vi rundt nyttår hva 2020 skulle bringe, og de aller fleste var godt i gang med planleggingen av det nye året. At Landsmøtet i LMK 2020 skulle utsettes på ubestemt tid, var lenge noe vi ikke trodde ville bli aktuelt. Utviklingen tilsa etterhvert at Styret i LMK ikke hadde annet valg, og få dager senere tar situasjonen nye vendinger og det meste av arrangementer og møter avlyses, og restauranter, skole- og utdanningsinstitusjoner stenges.
Det er nå erklært en nasjonal pandemi og det er iverksatt drastiske nasjonale tiltak for første gang i fredstid. Målet er å bremse utviklingen av viruset slik at ikke flere blir syke enn helsevesenet har ressurser til å behandle. Det er anslått at om lag 60% av befolkningen på et eller annet tidspunkt vil smittes, og dette vil kreve tiltak, endringer og gode rutiner i lang tid fremover. På nåværende tidspunkt vet ingen hvor lenge denne situasjonen vil vedvare. Inntil videre må vi bare avvente situasjonen og gjøre det beste for at samfunnsmaskineriet går best mulig rundt.

Les hele nyhetsbrevet her: