Utlysning av lagerplasser i Geitvågen

Gjelder for medlemmer i Bodø Motorhistoriske Forening.
Ledige lagringsplasser i Geitvågen

Det er noen ledige plasser for oppbevaring av bil/motorsykkel i Geitvågen.

Følgende lagerplasser er ledig i perioden 1. oktober 2021 til 1. september 2022:

•  3 plasser til motorsykkel/ moped á 800,- pr år

•  10-11 plasser ledig for bil under 4,5 meter, pris: 3500,-, bil mellom 4,5 – 6 meter, pris: 4200,

• 2 båser i Bunker Valentin dekkverksted. Disse har plass til for eksempel 3 motorsykler, pris: 2500,-

Ellers finnes også:

• 2 verkstedplasser for bil på løftebukk tidsbegrenset til vinterperioden 1.11. 2021 – 1.4.2022. På disse plassene er det også muligheter for å jobbe på bilen mens den lagres. Pris for plass 3000,-

Plassene fordeles ved loddtrekning. Det blir fra i år av en begrensing på maks en bil pr medlem. Dersom vi ikke klarer å fylle opp lokalene blir det ny loddtrekning på evt. bil nr 2. Derfor er det viktig at søker som ønsker inn mer enn en bil, oppgir dette. Biler som tildeles vinterplass hos oss må fra i år være kjørbar og i aktiv bruk. Langtidsprosjekter ønskes ikke. Dette er fordi vi ønsker et aktivt miljø i Geitvågen.

For mc, bil og båsplasser (ikke verkstedplasser) gjelder at tildelt plass kan forlenges til maks 3 år. Dog ikke for evt bil nr 2.

Hvis du er interessert, Send epost til post@bmhf.no og skriv hvilken plass du er interessert i, og hvilket veterankjøretøy det gjelder. Frist for å melde interesse er 25/8 kl 12:00.

(For plasser tildelt tidligere år gjelder at de kan stå ut sin 3-års periode).

Nye regler for lagringsplasser i Geitvågen

  • Når det gjelder biler blir det maks èn bilplass pr medlem. Denne begrensingen gjelder for biler og båser. For MC har etterspørsel vært så lav at begrensing på én ikke ansees nødvendig nå. Eksempler: Et medlem kan tildeles plass for 1 bil og 1 MC, eller 1 bil og 1 bås. Men ikke 2 bilplasser, og heller ikke 1 bilplass sammen med 1 verkstedplass, Som i praksis gir to bilplasser. Dette gagner flest medlemmer. Unntak bare hvis lokalet ikke blir fylt opp ved dette prinsippet.
  • Lagerplasser fordeles via loddtrekninger blant innkomne søkere i en tidsperiode fastsatt av styret.

Én loddtrekning for biler, én for mc/moped, én for verkstedplasser og én for båser, i den rekkefølgen. Hvis søknad på mc/moped blir stor foreslås at en bås kan brukes til disse fordi det vil gagne flere medlemmer.

Hvis søkermassen er slik at lokalet ikke blir fylt opp ved dette. Tar man en ny runde loddtrekninger for de søkerne som ønsker flere biler inn. Dette skjer på samme måte som i runde 1. Loddtrekningene tas i et styremøte.

  • Aktiv bruk! Tildeling av plasser gis kun til kjøretøyer i aktiv bruk. Det vil si kjøretøy som brukes i løpet av sesongen. Restaureringsprosjekt og langtidslagring av kjøretøy som ikke er kjørbare ønskes ikke. Dette er fordi foreningen ønsker et aktivt miljø i Geitvågen.
  • 3 års regel! Når man har fått tildelt plass til sin bil eller mc/moped eller bås kan den beholdes i inntil tre år hvis medlemmet ønsker det. Dette gjelder ikke verkstedplasser. Det gjelder heller ikke for bil nr 2 hvis man for eksempel har fått inn to biler et år grunnet lav søknadsmasse det ene året.
  • Forholdet til tidligere bestemmelser fra før 2021: For plasser tildelt tidligere år gjelder at de kan stå ut sin treårsperiode.

Norgesløpet 2024

På klubbens medlemsmøte for juni hadde vi en sak om Norgesløpet. Dette er et stort arrangement som i prinsippet LMK (Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber) står bak, men som tildeles lokale klubber som ansees i stand til å gjennomføre løpet.

Norgesløpet 2018 var i Grenland, Norgesløpet 2022 går på Voss.

LMK har i møte forrige uke gitt BMF muligheten til å arrangere Norgesløpet 2024.

På vårt medlemsmøtet 3. juni ble det fra styret redegjort i grove trekk for hva Norgesløpet vil innebære for BMF. For å lodde stemningen ba styret de fremmøtte om tilbakemelding. Den var klart positiv – nærmest enstemmig!

Før vi gir endelig tilbakemelding til LMK må styret på korrekt måte fatte beslutningen om at klubben påtar seg Norgesløpet 2024.

Mopedturen 2021

Mopedturen ble avviklet helga 28.-30 mai.
Oppmøte ved RV 17 / veien til Sandhornøy. Kjøreturen gikk utover Sandhornøya og til Horsdal. Ferge fra Horsdal til Sør Arnøy. Målet var Arnøy Brygge.
15 tohjulinger var med på turen.

Ved ankomst fredag kveld fikk vi servert smakfull mat og drikke. Praten gikk utover i de små timer..

Etter frokost lørdag var det kjøring med mopedene rundt på øya og en tur til det gamle tyske kystfortet.
Lørdag kveld ble det servert havrettsbord med tilhørende drikke.
Søndag hjemtur med ferga som gikk kl 10:00.
Alle kom vel hjem uten større problemer.


Medlemsmøte torsdag 3.juni kl 19:00

Medlemsmøte i BMF torsdag kl 19 i sommervær på plassen foran klubbhuset i Geitvågen.

Kom i finbil/tohjuling for en god prat og for orientering om dette:

  – Skal BMF arrangere Norgesløpet 2024?

  – Blir det bilmuseum i Bodø?

  – Formann Bjarne trekker seg etter 10 år med klubba. Vi takker av med kake og kaffe

Pandemien er ikke over: følg smittevernreglene, hold avstand og bruk håndsprit

styret

Litt om 17.mai

Klubbmedlemmene (med ca 30 biler) møttes utenfor Veitrafikkstasjonen kl 1530 og var klar til start 1600. På forhånd hadde Kjetil og Kyrre kjørt opp løype, og Kjetil hadde laget veibeskrivelse og kart til utdeling før start. Løypa gikk:

Hålogalandsgata-Sjøgata til Jernbanen-Jernbaneveien til Mælen-Nordstrandveien Rønvikkrysset-Kleivaveien over Langåsen-Junkerveien til rundkjøringa-RV 80 til Grønnåsen-Bodøsjøveien-Gamle RV-Siv.Nielsens gt-Bankgata-Kongensgt til domkirka.

Ruta tok ca 40 minutter å kjøre i rolig tempo. På grunn av lyskryss ble det noe strekk i laget, men med så mange bilder gjorde ikke det noe.

Ved ankomst domkirka parkerte vi bilene i Prinsens gate mens vi drakk kaffe og hadde hyggelig prat på domkirkeplenen.

Vi konkluderte med at dette var et greit opplegg for veterankjøretøyer på en 17.mai uten borgertog. Det krevde lite forarbeid og var lett å arrangere. Toget vårt var ikke annonsert, og det var relativt lite folk å se langs kjøreruta. Et annet år bør vi gjerne få annonsert toget i kommunens 17.mai-program.

For øvrig deltok fem biler i «Blålystoget». Én falt ut av toget tidlig pga av tekniske problemer, to var med hele veien til Tverlandet.

BMF-styret hadde plukket ut og spurt medlemmer om å delta, med et utvalg biler som representerte litt forskjellig sjanger og tidsepoke.

Toget var godt organisert og annonsert, men opplegget er noe langt (kl 1300-1700), og det egner seg ikke så godt for de eldste bilene våre.

KK

Medlemsmøtet 6.mai -21

Stor deltakelse på årets første medlemsmøte. Av smittevernhensyn holdt vi møtet ute, på plassen foran klubbhuset. «Stinn Brakke» – her var det mange som hadde lyst til å lufte seg etter en lang vinter med begrenset sosial omgang. Flere nye medlemmer deltok også.

Mange kom i finbilen, også noen nye kjøretøy som ble grundig studert. 20 biler, 5 mopeder og en riktig tung motorsykkel deltok.

Klubbens nye dekkverksted i «Bunker Valentin» er tilgjengelig for medlemmene. Dekkomleggings- og balanseringsutsyr er installert.  Medlemmene legger om egne dekk, godkjente veiledere skal instruerer de som mangler erfaring med slikt utstyr. Mer info kommer på hjemmesida til uka.

Les videre

17. mai kolonne-oppdatert

Kjørerute for kolonnen : Stormyrveien – Hålogalandsgata – Sjøgata – Jernbaneveien – Burøyveien – Nordstrandveien – Rønvikveien – Kleivaveien – Junkerveien – RV80 til Grønnåsen – Bodøsjøveien – Gamle Riksvei – Sivert Nilsens gate – Bankgata – Kongens gate – Domkirken.

Vi gjentar suksessen fra i fjor og kjører egen 17.mai kolonne i klubbregi. I år en enklere variant uten flere stopp med allsang.

Oppmøte ved Bodø Trafikkstasjon på Stormyra (like ved Toyota Nordvik) kl 1530 med start kolonne kl 1600. Vi kjører en times tid i byen og i sentrale boligområder, og avslutter med kaffe på plenen utenfor Domkirken, som i fjor.

Ta med noe å sitte på, kaffe og noe å bite i.

Nytt fra LMK 03/21

Tilbudet til LMK-klubbene styrkes – nytt samarbeid med Norsk Motor Veteran.
Det skal lønne seg å være en del av fellesskapet i LMK. Vi teller nå 150 klubber – det høyeste antallet noensinne. Med en medlemsmasse på om lag 50.000 blir fellesskapet LMK en av de største aktørene innenfor vårt virkeområde. Gjennom formalisert samarbeid og tilslutning med andre organisasjoner som AMCAR, FIVA, Frivillighet Norge og Norges Kulturvenforbund styrker vi dette ytterligere. Vi skal være en samfunnsaktør og et talerør for å legge til rette for gode rammebetingelser for alle som eier og ønsker fortsatt bruk av motorhistoriske kjøretøy i Norge. En allmenn aksept for at vår virksomhet er en viktig del av norsk kulturhistorie har vært en lang vei å gå. Derimot synes ting nå å virkelig løsne, og det har funnet sted en rekke hendelser i det offentlige Norge som bekrefter dette. Nytt nasjonalt kjøretøymuseum og tildeling av prosjektstøtte fra Kulturminnefondet, kan særlig trekkes frem.

Les hele nyhetsbrevet her: https://www.lmk.no/informasjon/nyheter/vis/?T=LMK-Nytt%2003-21&ID=24391&af=1