Medlemsskap

Medlemskontingenten er kr 420,- for 2019.

Ved et medlemsskap er ektefelle/samboer samt barn under 18 år også medlemmer.
Medlemsskapet gir likevel bare en stemme på foreningens årsmøte.

Ønsker du å bli medlem ? – Bruk vårt innmeldings skjema for å melde deg inn.

Klikk her for å komme til innmeldings skjemaet.