Styret

veteranbil.gif
Styre valgt på årsmøte 18.03.23
Leder:
Kyrre Kolvik
Telefon: 915 48 876
formann@bmhf.no
Nestleder:
Tom Axel Strøm
Telefon: 452 89 594
nestformann@bmhf.no
Sekretær:
Kjell Ivar Helgesen
Telefon: 906 36 318
sekretar@bmhf.no
Kasserer :
Pål Hjemgaard
Telefon: 907 94 054
kasserer@bmhf.no
Styremedlem:
Espen Qvigstad
Telefon: 934 05 832
styremedlem@bmhf.no
Valgkomite :
Helge Jakobsen
John Skyrud
Revisor:
Arild Urskar