Styret

veteranbil.gif
Styre valgt på stiftelsemøtet 12.02.2020:
Leder:
Bjarne Samuelsen
Telefon: 905 60 449
formann@bmhf.no
Nestleder:
John Skyrud
Telefon: 901 12 191
nestformann@bmhf.no
Sekretær:
Kjell Ivar Helgesen
Telefon: 906 36318
sekretar@bmhf.no
Kasserer og Web-ansvarlig:
Kjetil Østbø
Telefon: 918 64 078
kasserer@bmhf.no
Valgkomite :
Odd Even Olafsen
Espen Qvigstad
Revisor:
Arild Urskar