LMK har laget en ABC i møte med trafikkstasjonen

Her vil du finne punkter med tips som kan være til hjelp i møte med trafikkstasjonen. Vegdirektoratet  anstrenger seg for å informere sine trafikkstasjoner om nye og endrede forskrifter i tillegg til rutiner og praksis knyttet opp til forskriftene. Likevel er det en kjensgjerning at mange ansatte ikke får oppdatert seg på alt av endringer og nye retningslinjer. Konsekvensen er at man kan få feil informasjon og må gå med uforrettet sak.
Dette er en foreløpig oversikt, og LMK har kontinuerlig flere saker i prosess med Vegdirektoratet slik at denne oversikten oppdateres fortløpende.

Klikk på linken under for å se hele dokumentet:

abc_trafikkstasjonen