LMKs landsmøte 14. mars

V__CF4E

LMK avholdt sitt årlige landsmøte lørdag 14. mars på Scandic Oslo Airport Hotell, Gardermoen. Det møtte 58 eierklubber med fullmakt og 92 delegater i tillegg til styret og innbudte gjester. Forhandlingene ble gjennomført på en rolig og konstruktiv måte.

Fra Salten Motorhistoriske Forening deltok Bjarne Samuelsen.
Klikk her for å lese mer om landsmøtet