Årsmøte 2016 – Valg

Hei alle sammen!

Det nærmer seg nytt år og nytt årsmøte. Det er viktig for en forening å ha engasjerte medlemmer og det er viktig at noen av dem også påtar seg ansvar i styret over en periode.
Med unntak av leder er alle i styret valgt for to år av gangen, leder er på valg hvert år. Med så mange medlemmer foreningen har i dag er det ikke mulig for valgkomiteen å kjenne til eller kontakte alle.

Valgkomiteen ønsker derfor på denne måten å komme i kontakt eller bli satt i kontakt med medlemmer som kan tenke seg et styreverv for en periode.

Jeg har lagt ved årsmøtereferatets punkt 10, valg fra 2015. Her ser man hvem som ble valgt og hvem som er på valg i år: Leder, kasserer, et styremedlem, revisor og en i valgkomiteen er på valg i 2016.

Håper på god hjelp fra dere alle og benytter samtidig anledningen til å ønske alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Hilsen valgkomiteen.

Forslag og ønsker kan sendes til: Paul Mellem eller Kjell Arne Christensen

10. Valg.
Valgkomiteen har bestått av Kjell Arne Christensen og Paul Mellem. Ingen av dem var til stede på møtet, så Leif orienterte om valgkomiteens arbeid. De har forsøkt å finne en erstatter for kasserer Steinar Stenersen, som hadde ønsket avløsning, selv om han var valgt for ett år til. Dette har de ikke lyktes med. Valgkomiteen henstiller til årsmøtet og det nye styret om å jobbe med rekrutering, også til styreverv, da det viser seg svært vanskelig for valgkomiteen å finne kandidater til å ta verv. Leif refererte så valgkomiteens forslag:

Leder: Leif Finsveen

Nestleder: John Skyrud

Sekretær: Daniel Rene Bøe

Styremedlem: Bjørn Bugge

Ingen andre forslag kom frem under møtet, så man gikk så til valg, som ble avgjort med akklamasjon.

Leder: Leif Finsveen (gjenvalgt for 1 år)

Nestleder: John Skyrud (valgt for 2 år)

Sekretær: Daniel Rene Bøe (valgt for 2 år)

Styremedlem: Bjørn Bugge (valgt for 2 år)

Valgkomite: Paul Mellem (gjenvalgt for 2 år)

Kasserer: Steinar Stenersen (ikke på valg, har 1 år igjen)

Styremedlem: Trond Slettmyr (ikke på valg, har 1 år igjen)

Valgkomite: Kjell Arne Christensen(ikke på valg, har 1 år igjen)

Revisor: Hans Lundli (ikke på valg, har 1 år igjen)

Bodø 21.02.15