Klubblokale Fauske, utkjøring onsdag 26. april

Mange ønsker finbilen ut til 1. mai.
Utkjøring fra klubblokalet på Fauske blir onsdag 26.april kl 18:00.