LMKs Landsmøte

Landsmøtet 2017 ble tradisjonen tro avholdt på Scandic Hotel Oslo Airport på Gardermoen 22. april 2017. Landsmøtet forløp bra, men dessverre trakk møtet ut i tid til fortrengsel for en del av de inviterte foredragsholderne tiltenkt etter Landsmøtets slutt. Det var likevel et godt møte hvor en rekke viktige avklaringer fant sted knyttet til videre veivalg for LMK.

Det fant sted også utskiftinger av Styret, men dette var i tråd med Valgkomitèens innstilling. Bjørn G. Johannesen har tatt over som ny styreleder i LMK etter avtroppende styreleder Bjørn A. Hvaleby. Leif M. Skare og Merethe Larsen gikk også ut av styret. Det nye styret i LMK består av følgende:

Bjørn G. Johannesen, styreleder
Geir Iversen, Nestleder
Per Ramsøskar, styremedlem
Torbjørn Evanger, styremedlem
Henry Arnfinn Vangseng, styremedlem
Øyvind Wiksaas, styremedlem

LMK vil derfor takke de avgåtte styremedlemmer for innsatsen og samtidig ønske det nye styret lykke til videre med arbeidet for LMK.