Fullmaktsskjema og kontaktinformasjon for LMK-Forsikring i IF

Fullmakts skjema – overføring av forsikringer til If

Som tidligere omtalt i “Nytt fra LMK 8/2017” er det nå viktig at flest mulig flytter sine forsikringer videre i LMK-ordningen hos IF med virkning fra 2018.
Vedlagt er et fullmaktsskjema, ment for distribusjon på hjemmesider, klubb-blader, Facebook-sider, medlemsmøter med mer.

IF har også utviklet en ny nettside for LMK-Forsikringen. Denne finner dere på;

www.if.no/lmk                         Fullmakts skjema – overføring av forsikringer til If

Et eget team med rådgivere med spesialansvar for LMK-Forsikringen står nå klare til å bistå dere med å finne frem til riktige forsikringsprodukter. Disse kan kontaktes direkte;

Thomas Solberg, Seniorrådgiver                     Kjartan Braathen, Seniorrådgiver
e-post: Thomas.solberg@if.no                         e-post: Kjartan.braathen@if.no
Tlf: 75 50 21 03                                                Tlf: 75 50 21 04

Daniel Kjelstrup, Forsikringsrådgiver               Arne Martin Nesje, Forsikringsrådgiver
e-post: Daniel.kjelstrup@if.no                          e-post: Arne.martin.nesje@if.no
Tlf: 22 53 31 29                                                Tlf: 75 50 21 02

Truls Ekran, Teamkoordinator
e-post: Truls.ekran@if.no
Tlf: 75 50 21 01

For alle andre mer generelle henvendelser, er det etablert en egen epost-adresse: lmk@if.no

Med ønske om en riktig god helg!
Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK