Motorkonvoien 2019 -Program i Bodø mandag 3. juni

Mandag 3 juni
Oppmøte for klubbenes medlemmer er fra 17:00, utenfor Norsk Luftfartsmuseum (på baksiden mot badeland).
Her vil konvoien bli tatt imot av medlemmer fra Amcar Bodø, samt Salten Motorhistoriske forening
(SMF). De blir ønsket offisielt velkommen til Bodø klokken 18:00 (av politiker/myndighetsperson).
Konvoien startet i Hammerfest lørdag 1 juni og vil ankomme Lillehammer 7 Juni.
Motorkonvoien 2019 er et samarbeidsprosjekt mellom organisasjonene Amcar og Landsforbundet av motorhistoriske kjøretøyklubber (LMK). Organisasjonene har til sammen opp mot 100 000 medlemmer som utøver kjøretøyhobbyen. Formålet til konvoien er å sette fokus på det frivillige nasjonale arbeidet som utføres av de som har kjøretøy som hobby, klubbene og organisasjonene.

Konvoien starter på ulike plasser i Norge og vil samles i Lillehammer fredag 7 juni hvor den endrer status til Motortreffet 2019. Den vil også bli et stort innslag under åpningen av nytt Nasjonalt Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen 9 juni.

Hvis ikke medlemmene i våre organisasjonene tar vare på kjøretøyhobbyen og de motorhistoriske kjøretøyene, blir Norge et fattigere samfunn for framtiden. Kjøretøy har vært en viktig del av utviklingen av det Norge vi kjenner i dag. Den motorhistoriske historien strekker seg langt tilbake i tid. Denne har påvirket samfunnet vi lever i og gitt en rask utvikling av vitenskap og hurtigteknologisk og økonomisk framgang. Dette har gitt vekst og utvikling mot nasjonalstaten slik vikjenner denne i dag.
Kulturer har altså blitt påvirket av det motorhistoriske.

Amcar og LMK vil derfor arbeide for at kulturformidlingen rundt den norske kjøretøyhistorien aksepteres og tas hensyn til i utviklingen av samfunnet. Dette viser organisasjonene ved å gjennomføre Motorkonvoien 2019. Vise fram rullende kulturobjekter som mange mennesker kanskje aldri har sett eller hørt lyden av før.
Håper mange medlemmer tar turen og støtter opp rundt denne kvelden. La oss vise omgivelsene at vi er mange  som utøver hobbyen vår.

Amcar Bodø og Salten Motorhistoriske Forening