Hjemmesiden videreføres i Bodø Motorhistoriske Forening

Hjemmesiden blir videreført som Bodø Motorhistoriske sin hjemmeside fra nå.
Den vil etter hvert bli flyttet over til en ny web-adresse.
Info om dette blir sendt ut når denne er etablert .