Nytt fra LMK 02/20

Coronavirus og unntakstilstand.

De siste dagers utvikling har vist en smitteutvikling i et tempo ingen hadde forutsett. Fra offentligheten hørte om Covid-19 eller Corona-viruset frem til dagens situasjon, har det tatt om lag 3 måneder.
Lite visste vi rundt nyttår hva 2020 skulle bringe, og de aller fleste var godt i gang med planleggingen av det nye året. At Landsmøtet i LMK 2020 skulle utsettes på ubestemt tid, var lenge noe vi ikke trodde ville bli aktuelt. Utviklingen tilsa etterhvert at Styret i LMK ikke hadde annet valg, og få dager senere tar situasjonen nye vendinger og det meste av arrangementer og møter avlyses, og restauranter, skole- og utdanningsinstitusjoner stenges.
Det er nå erklært en nasjonal pandemi og det er iverksatt drastiske nasjonale tiltak for første gang i fredstid. Målet er å bremse utviklingen av viruset slik at ikke flere blir syke enn helsevesenet har ressurser til å behandle. Det er anslått at om lag 60% av befolkningen på et eller annet tidspunkt vil smittes, og dette vil kreve tiltak, endringer og gode rutiner i lang tid fremover. På nåværende tidspunkt vet ingen hvor lenge denne situasjonen vil vedvare. Inntil videre må vi bare avvente situasjonen og gjøre det beste for at samfunnsmaskineriet går best mulig rundt.

Les hele nyhetsbrevet her: