Nytt fra styret

Hei kjære alle sammen.
Det ble avholdt styremøte i BMF mandag 20 april. Styret drøftet korona situasjon og dens påvirkning av våre aktiviteter.
Mange av våre vennskapsklubber i vårt område har valgt og ta ned aktiviteter i fellesskapet. Om man har tenkt å ta del i et treff eller annet arrangement som avholdes i vår region oppfordrer styret medlemmene å sjekke med de aktuelle hjemmesiden eller facebook-sidene for oppdatert informasjon.

I vår egen klubb er medlemsmøte i mai avlyst.
Skjerstadfjorden rundt er avlyst. Det er også trafikksikkerhetsdagen for veteranbiler. Denne forsøker vi og avvikle ved et senere tidspunkt.
Når det gjelder utstillingen på torget skal det avklares med kommunen hvilke føringer som gjelder for arrangementer i dette tidsromet. Styret vil i tiden som kommer fortsette å oppdatere dere gjennom hjemmesiden og Facebook. Dere får fortsette å drifte hobbyen slik at vi er godt forberedt på utøve den når dette slipper taket. Husk å ta vare på dere selv og og dem dere omgås med. Så ses vi snart.
Med vennlig hilsen formannen