Årsmøtet

Koronapandemien gjør det umulig å holde tradisjonelt årsmøte som var planlagt til 14. april.

Styret har derfor valgt å holde årsmøtet digitalt. Vi bruker et enkelt, oversiktlig nettbasert opplegg der man stemmer ja/nei til de enkelte årsmøtesakene. Det vil også være et kommentarfelt der medlemmene kan fremme sine synspunkter ut over selve  avstemmingen.

Årsmøtedokumentene sendes medlemmene på mail onsdag 14. april.

Stemmeskjema sendes ut onsdag 21. april med svarfrist innen mandag 26. april.

Styret