Ekstraordinært årsmøte 28.februar

Onsdag 28 februar 18:30 avviklet Bodø Motorhistoriske Forening ekstraordinært årsmøte i mulige nye leielokaler. Lokalene er tenkt leid for en periode på to og et halvt år, i tillegg til vårt klubblokale i Geitvågen. Årsmøte ble gjennomført I tråd med innkalling. Det var 28 stemmeberettigede medlemmer til stede.

Årsmøtet vedtok enstemmig å gi klubbens styre fullmakt til å inngå avtale om leie av lokalet når styret er tilfreds med antall deltakere.
Det går ut mail til klubbens medlemmer om hvordan saken tas videre.