Medlemsmøte 2. mars

Det ble avholdt medlemsmøte på Langstranda 02. mars.
Møtet ble godt besøkt av 13 medlemmer. Fra styrets side ble det foretatt en gjennomgang av de saker som er i bevegelse, Det ble også etterspurt om der var noen som kunne tenke seg å dra på årsmøtet til LMK for å representere SMF. Her er det to åpne plasser, ta kontakt med styret for de som er interessert.
Trond Brodersen orienterte om klubbtur til Laisval 10 juni. Her kommer det mere informasjon på hjemmesiden.
Odd Even Olafsen orienterte om arbeidet med Bodø Autoshow, arrangementet, utvalgt komite og klubbens plikter. Her kommer det mere informasjon på hjemmesiden.
Nestformann brakte ryktebørsen på bane, og der var det flere informasjonskonfekter.
Ser fram til neste møte.
Hilsen Bjarne Samuelsen, Formann
IMG_4114