Årsmøtet 2016

Årsmøtet 2016 ble fint ivaretatt av Kjell Arne Christensen. Sykdom, reise og litt missforståelse om starttidspunkt gjorde at møtet startet litt smått.

Årsmøtet vandret fint gjennom sakslisten uten større diskusjoner. Siste punkt var valg. Her ble det litt endringer i styre sammensetting.

Formann Leif Finsveen valgte å avslutte sitt verv etter to år. Slik jeg ser det har Leif gjort en fin jobb for SMF. Han har arbeidet mye med å få lokalene på Fauske til det de er nå, arrangert styremøter og medlemsmøter, ordnet nytt medlems system, fått kontroll på medlemslistene, osv, osv.

Forslaget fra valgkomiteen til ny formann ble Bjarne Samuelsen. Dette ble vedtatt ved valg.

Jeg vil med dette få takke for tilliten medlemmene har vist ved å overlate førersete til meg. Jeg vil forsøke å føre klubben trygt gjennom det året som ligger foran oss. Håper jeg kan evne å utløse motivasjon blant styrets og klubbens medlemmene til å skape en organisasjon som er full av aktivitet. Aktivitet i alle områder som fremmer det motorhistoriske arbeidet.

Med vennlig hilsen

Formann Bjarne Samuelsen

(Referat fra årsmøtet ligger på de passord beskyttede medlems sidene på denne hjemmesiden. Glemt brukernavn/ passord : – send en epost til kjostbo@gmail.com og be om nytt. )