Artikkel knyttet til etanolholdig drivstoff på eldre kjøretøyer

Debatten knyttet til etanol iblandet bensinen har vært et omtvistet tema de siste årene. Informasjonen spriker, og for den jevne forbruker med veterankjøretøy kan det være vanskelig å orientere seg om hva som er realiteten.
Etanol i bensin blir stadig mer utbredt, og dette er en utvikling som mest sannsynlig er vanskelig å reversere.
LMK har avventet med en uttalelse knyttet til dette i påvente av en sakkyndig rapport, som gjennom lengre tid har vært under utarbeidelse. Det har også vært viktig å finne frem til aktører som ikke har økonomiske motiver for en eventuell konklusjon, men derimot kan avgi en vitenskapelig og velbegrunnet rapport.
LMK har derfor engasjert ingeniør Knut Skårdalsmo, og hans bakgrunn, kompetanse og tilknytning fremkommer av artikkelen.

Les artikkelen her : Ny bensin og gammel motor