Leieavtalen for klubblokalet i Bodø er sagt opp

Leieavtalen  med Norsk Gjenvinning er sagt opp fra utleier med virkning fra 1. oktober 2016.
Styret i SMF arbeider med å finne alternativ løsning.
De som har leieforhold med SMF for lagring av kjøretøy må være forberedt på at klubben muligens ikke kan innfri dette i siste periode av 2016.
Det er ledig kapasitet på Fauske.
Styret kommer med mer informasjon utover sommeren.