Viktig informasjon om LMK-Forsikringen – endelige avklaringer foreligger.

Vi har mottatt følgende informasjon fra LMK :
  • Ny samarbeidspartner for LMK blir IF.
  • LMK  sitt samarbeid med Watercircles løper ut året 2017.
  • Mer informasjon om overganger for de som vil følge LMK videre med IF kommer fra LMK sentralt.
  • Mer informasjon kommer på neste medlemsmøte, onsdag 1.november.

Les informasjonen fra  LMK her:

P.t  er IF AB (IF avd. Sverige) forsikringsgiver for WaterCircles Norge. Slik har det bestandig vært, og dette har LMK brukt aktivt i markedsføringen ved innsalg av LMK-Forsikring. Dette er en situasjon som med endringene i eierforholdene i WaterCircles Norge opphører fra 2018, og dette skjer trinnvis basert på de enkelte forsikringstakernes hovedforfall. Ny forsikringsgiver for WaterCircles Norge vil da være det nyoppstartede forsikringsselskapet WaterCircles ASA.

Dette innebærer at forsikringstakere som i dag har en LMK-forsikring og ønsker dette videre, må flytte sine poliser til LMKs nye samarbeidspartner IF fra nyttår. Dermed vil man også oppnå en forsikring med IF som forsikringsgiver uten avbrudd.

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK
Øvre Slottsgate 2b
0157 OSLO
22 41 39 00 / 465 08 165