LMKs strategiplan for 2018-2019

På Landsmøtet 2018 fant det blant annet sted en vedtektsendring hvor den tidligere Arbeidsplanen endret navn til Strategi- og handlingsplan.
Dette hadde bakgrunn i at LMK avholdt en Strategikonferanse 13. januar 2018, hvor samtlige eier-klubber i LMK ble invitert for å legge føringer forvidere drift og innhold i fremtidens LMK. Deltakerne ble inndelt i totalt 11 grupper, og mye skriftlig materiale ble her samlet inn.

Innspillene fra Strategikonferansen har i etterkant blitt bearbeidet av Styret i LMK, og dette materialet danner derfor grunnlaget for den nye Strategi- og handlingsplanen.

Dette danner rammene for LMKs arbeid både på kort sikt samt i et litt mer langsiktig perspektiv. Strategi- og handlingsplanen vedtas som retningsgivende for Styrets arbeid på Landsmøtet,så denne vil derfor kunne endres og tilpasses forhold som oppstår.

Strategi- og handlingsplanen for 2018/2019 sendes derfor ut til samtlige klubber.

LMK Strategi og handlingsplan 2018

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK