Den gode jord….

Om strøm og spenning, motstand og spenningstap
For de av oss som har kjøretøy med 6V anlegg er svakt lys og slappe startmotorer er velkjent problem. Min Citroën fra 1936 starter lett når batteriet er toppladet, men når spenningen ikke er på topp, f.eks på en kald dag, er det så vidt starteren drar motoren rundt. Det hender jeg må ty til startsveiva.
Jeg plukket sund starteren, men fant ikke noen feil. Så jeg søkte eksperthjelp hos en gammel hedersmann som har jobbet med bilelektro i mange år. Han fant heller ikke noen feil, men spurte: har du god jord? Tja, starteren er boltet fast i clutchhuset, som igjen er boltet til motorblokka, og i andre enden av motorblokka går jordkabelen til batteriet. Mange muligheter for spenningstap.

Så jeg laget en ekstra jordkabel, 70mm2. Monterte den i enden av startmotoren, nær børstene, og monterte den andre enden i minuspolen på batteriet. Det ble nytt liv i starteren! Dro motoren rundt som aldri før.


Spenningsfall på grunn av dårlige kontakter i brytere, sikringsbokser og koblinger av forskjellig slag er et problem både i 6V og 12V anlegg. På 80- og 90-tallet fikk bilene mye elektronikk med sensorer rundt i bilen. Feil på sensor og dårlige kontakter er ofte årsak til at systemene svikter. Som igjen kan føre til at bilen går i nødmodus. Eller nekter å starte.
Spenningsfall i selve kabelen kan enkelt beregnes ved hjelp av en kalkulator som ligger på nett. Slik kan man sikre at man bruker rett kabeldimensjon f.eks. til lyktene. Du legger inn systemspenning, kabeldimensjon og lengde, og strømstyrke. Et eksempel: to hovedlykter trekker 55W hver, anslår kabellengde 3m fra sikring via bryter til lyktene. Kabeldimensjon 1,5mm2.

Strømstyrke beregnes slik:
Strøm (Ampere)=Effekt (Watt) / Spenning (Volt) Dvs i eksempelet over: strøm=2x55W/6V=18A.
Setter vi disse tallene inn i kalkulatoren får vi et spenningsfall på 0,84V i kabelen. Legger vi til tap i bryter og i koblinger er vi sikkert over 1V. Dvs at pærene i lyktene fores med 5V, og lyser deretter. Den beste løsningen for bedre lys er å bruke rele som bryter på strømmen til lyktene. Eller helst fire enkeltrele, et for hver «pære».
Generelt er rene kontakter den sikre måten å unngå dårlig kontakt. Pusse rent med slipenylon, messingbørste eller fint smergel. I sikringsboksen, der det kan være vanskelig å komme til, kan man bruke en glassfiberpenn av den typen som brukes i elektronikkbransjen. Kontaktspray kan også være til hjelp, men irr på metallet må pusses vekk.
Så første spørsmål hvis du har feil i el.anlegget? Sjekk jordinga! Der finner du ofte årsaken.