Nyhetsbrev fra LMK

2 millioner til LMK-klubbene!

Hvert eneste år sender LMK ut informasjon om Mva-refusjonsordningen. Dette er en statlig tilskuddsordning administrert av Lotteri- og Stiftelsestilsynet til frivillige lag og organisasjoner, som er registrert i Frivillighetsregisteret.

I år ble tildelingen til LMKs klubber hele 1.913.077. Ordningen er tildelt mer midler via statsbudsjett, og avkortningen i forhold til søknadsbeløpet var i år på 19,0164%. Selve søknadsprosessen og revisjonskostnadene er forhold LMK dekker, som et av flere tilbud til våre tilsluttede klubber.

Til tross for dette er det bare 70 av totalt 147 LMK-klubber som søker. Har ikke de klubbene som ikke søker hverken drift eller utgifter? Dette er en tilskuddsordning som er meget enkel, og skulle det være spørsmål vil LMK hjelpe dere med dette. I en klubbkasse så bør 2 MNOK fordelt på 70 LMK-klubber være et betydelig tilskudd i klubbkassen nå før jul.

Pengene gikk til utbetaling 16. desember.

Klikk på linken nedenfor for å lese hele nyhetsbrevet fra LMK