Medlemsmøte onsdag 4. mars

Førstkommende onsdag kl. 18.30 er det første medlemsmøte i nyklubben.
Møtet finner sted i klubblokalet i Geitvågen. Som vanlig med kaffe og god stemning!

En enkel agenda:

Dugnad hos Mekonomen
Landsmøte LMK
Arrangement utover våren og sommeren
Bilhistorisk Quiz

Styret

Nytt fra LMK – 1/2020

Sikkerhet og personlig ansvar.

«Vi har selv et personlig ansvar for å holde kjøretøyene våre i orden». Dette var en ordlyd som kom opp gjentatte ganger under LMKs Temakonferanse i januar. Etterdønningene etter den tragiske dødsulykken på Rjukan i 2018, hvor fem menneskeliv gikk tapt i en veteranbil, har fremdeles ikke lagt seg. Vi i LMK opplever en samlet bevegelse, som vil søke tiltak og løsninger for å forhindre at nettopp dette skjer igjen. Pressens fokus på manglende sikkerhetsutstyr, farlige biler og manglende kontrollrutiner kan lett skape et feilaktig inntrykk hos landets beslutningstakere. Det kan lett gi fatale konsekvenser for vår fremtidige bruk av våre kjøretøy.

Les videre

Dugnadsarbeidet er i gang

Bodø Motorhistoriske Forening er nå godt i gang med sitt første dugnadsarbeid. Denne gangen ble det Mekonomen som var samarbeidspartner. Medlemmene har stilt villig opp og allerede utført et solid arbeid. Det er morsomt å se hvor stor glede som utspilles når de får arbeide med bildeler og utstyr. Dugnadens andre dag er ferdig og vi har 4 dager igjen. Det er rikelig med plass til nye ledige hender om noen skulle føle for det. Så langt, Tusen takk Og vi sees 

Dugnad uke 9

Hei 

Mekonomen butikken i Bodø har tilbudt Bodø Motorhistoriske Forening et dugnadsarbeid med flytting av butikken til ny lokasjon.
Flyttingen vil finne sted mandag til fredag i uke 9 (24-28 feb) om ettermiddagene fra klokken 16 til 20. Det er ønske om fire frivillige hver kveld pluss en sjåfør som har erfaring med å kjøre en liten skapbil.
Arbeidet vil bestå av å pakke ned varer og utstyr og flytte det med bil til ny lokasjon. Der skal det pakkes ut og klargjøres.
Det kan bli behov for sjåfør også på dagtid. men dette kommer jeg tilbake til.
Lørdag 29. blir det en økt fra klokken 1000 til 2000, eller så lenge det er behov.
BMF trenger din innsats i denne dugnaden da den gir et økonomisk tilskudd i foreningens kasse.

Send mail til bjasam@gmail.com om du kan stille, husk å oppgi hvilken dag / dager 🙂 som passer.

Svar gjerne så raskt som mulig da vi må levere inn en oversikt som viser til at vi kan løse oppdraget :-).
Vi sees.

Stiftlesesmøtet 12.02.2020

30 personer møtte opp til møtet

Stiftelsesmøte for Bodø Motorhistoriske Forening ble avholdt i foreningens lokaler i Geitvågen onsdag 12. Februar. Det var godt oppmøte og god stemning. Møtet ble avviklet tråd med utsendt innkalling. Klubben ble stiftet enstemmig og interimstyre fra BMF ble valgt som første styre. Styret takker medlemmene for tilliten og ser fram til å starte arbeidet for kommende sesong.
Gratulerer BMF
Hilsen Styret

Stiftelsen ble feiret med kake

Kaffemøte i Geitvågen onsdag 8.januar

Hei
Interimstyret til Bodø Motorhistoriske Forening inviterer til kaffemøte førstkommende onsdag klokken 18:30 i Geitvågen.
Det blir en kort orientering om det videre arbeidet fram mot stiftelsesmøtet for BMF samt det avsluttende arbeidet for SMF.
Det blir liten teknisk stund om hva spenningsfall fram til lysene kan lede til.
Ta gjerne med overskudd av julekaker om du har 🙂

Vel møtt

Hilsen interimstyret i BMF

Nyttårshilsen

Det er i skrivende stund en litt underlig følelse å skrive en nyttårshilsen til alle medlemmer i klubben. Om kort tid er vi enten i BMF, ISMF eller begge foreningene. Det er 20 års arbeid innen det motorhistoriske miljøet som legges bak oss i en historie om SMF.
Vi skal nå over til nye organisasjoner og starte arbeidet med å bygge nye historier for to nye foreninger. Jeg er sikker på at det blir en spennende tid for begge parter. Godt samarbeid vil kunne utfylle og gi næring til begge foreningenes organiserte arbeid.

Les videre