LMK-Nytt 02-21

Historiske kjøretøy – fra hobby til kultur.

I forrige nyhetsbrev omtalte vi en rekke av de utfordringene bilismen ser ut til å stå overfor i tiden fremover. Det synes å være en bred politisk enighet om at bruken av diesel- og bensinbiler skal kraftig reduseres og på sikt fases helt ut. Dette fremkommer i nye nasjonal transportplan og siste klimamelding. LMK har i vinter deltatt i flere møter med sentrale politikere og departementer, og det fremstår som om tiltakene ikke nødvendigvis er tiltenkt rettet mot den nasjonale kulturarven vi forvalter – veterankjøretøyene. Nærmest samtlige politiske aktører ser verdien og ikke minst gleden av veterankjøretøyer langs veien. Det er derfor av den aller største nødvendighet at disse ikke havner i kategorien eldre brukskjøretøy og blir tatt med i dette dragsuget. Veterankjøretøyenes posisjon under fjorårets 17. mai-feiring, har vist hvilken glede og betydning historiske kjøretøy har i Norge. Flere steder i Norge har lokale myndigheter allerede tatt til orde for en liknende markering også i år hvor nettopp veterankjøretøyene gis en fremtredende posisjon. Det er vel akkurat det vi ønsker; å kunne dele vår glede med andre og vise frem våre kjøretøyer i sitt rette element – på veien!

Les hele nyhetsbrevet her: http://lmk.no/informasjon/nyheter/vis/?T=LMK-Nytt%2002-21&ID=24018&af=1

Årsmøtet

Årsmøtet i Bodø Motorhistoriske Forening er planlagt som fysisk møte onsdag 14. april. Det er høyst usikkert om de strenge smittevernreglene blir endret til da. Dersom det blir umulig å gjennomføre årsmøtet slik, vil vi søke å gjennomføre et enkelt, nettbasert årsmøte med en kort saksliste:

Årsberetning for 2020

Regnskap for 2020

Budsjett for 2021

Forslag om å innføre regler for tildeling av lagerplasser i klubbhuset i Geitvågen

Forslag om å utvide styret med et styremedlem

Valg til styret ihht vedtektene

Valg av styremedlem (forutsatt at forslaget om utvidelse av styret vedtas)

Styret vil i uka etter påske avgjøre i hvilken form årsmøtet skal gjennomføres og orientere medlemmene om dette.

Vi ønsker alle en God Påske! 
Styret

Medlemskontingenten for 2021

Medlemskontingenten for 2021 er sendt ut til medlemmene pr epost.
Dersom du ikke har mottatt denne, ta kontakt med kasserer på epost : kasserer@bmhf.no, eller på tlf 918 64078.

Vi håper at alle medlemmene ønsker å bli med videre.
I en utfordrende tid å drive en klubb som BMF ser vi frem mot lysere tider i horisonten med økt aktivitet, medlemsmøter og arrangementer.

Midnattsolløpet 2021 er avlyst

Bilde fra Midnattsolløpet 2012- Nordreisa

Det er en uforutsigbar tid vi lever i. Mange arrangementer er avlyste eller har blitt utsatt i håp om bedring. Dessverre har vi blitt mer skuffet en gledelig overrasket.

For mange av oss som hadde gledet oss til årets Midnattsolløp i regi av Gammelhorken Veteranvognklubb må vi nok igjen kjenne på følelsen av fortvilelse. Gammelhorken har besluttet å søke LMK om å få utsette løpet til 2022, noe som flere klubber i nord støtter opp under.
Det er prisverdig at arrangørene forlenger arbeidet sitt til neste år og fyller oss med nytt håp.
Til Gammelhorken veteranvognklubb ønskes lykke til i arbeidet fram mot 2022 og et håp om at vi kan ses da.

Hilsen Formann

Årets mopedtur er under planlegging

Årets mopedtur er planlagt å gå til Arnøy Brygge helgen 4.- 6. juni.
Vi har mulighet til å leie to stk rorbuer med 8 sengeplasser i hver.
Vi satser på å kjøre mopedene på henger til krysset FV 17 / FV 472 (ved gamle Fjordbua) og kjøre moped utover Sandhornøya til Horsdal der vi ta ferga til Arnøy.
(De som ønsker å kjøre helt hjemmefra kan selvsagt gjøre det).

Mer informasjon om turen, priser og påmeldingsskjema vil bli lagt ut på hjemmesiden etter påske.
John Knutsen turgeneral og reiseleder. John har tlf 958 22407 .

Som vanlig under korona pandemien er det forbehold om dette lar seg gjennomføre.

Les om Arnøy Brygge her .

LMK nytt 01-21

Mørke skyer på himmelen for bilismen?

2021 fikk en brå start for alle med interesse for kjøretøy drevet frem av fossilt drivstoff. Norge har sluttet seg til internasjonale avtaler og konvensjoner om dramatiske klimakutt, og bilismen blir således hardt rammet. Om el-bilen er en del av den naturlige evolusjonen eller regelrett fremprovosert signalpolitikk, er det for tidlig å si noe om. Fremtiden vil vise om el-bilen er et faktisk fremskritt, eller om den havner på teknologiens skraphaug i likhet med VHS-spilleren? Derimot er det et faktum at noen fremover må ta regningen for avgiftslettelser og fritak, som tidligere har vært betalt av alle som benytter norsk veinett. Spørsmålet blir om el-bil-politikken er bærekraftig også ut i fra et miljø- og sirkulærøkonomisk perspektiv, når nesten nye el-biler vrakes med tilsynelatende minimale feil og skader. Årsaken skyldes i stor grad at avgiftsfritakene ikke er knyttet til deler og verkstedkostnader, noe som skaper et stort misforhold mellom nypris og kostnad ved skade/reparasjon. Oppgjørspraksis hos forsikringsselskapene tilsier automatisk vraking av nyere biler når reparasjonskostnaden overskrider en viss andel av nybilprisen.

Les hele artikkelen her.

Årsmøtet er utsatt til 14.april

På grunn av den ustabile Corona-situasjonen er vi dessverre nødt til å utsette årsmøtet som opprinnelig var planlagt til lørdag 13. mars.

Ny årsmøtedato blir onsdag 14. april

Opprinnelig plan var å avslutte årsmøtet med «sosialt samvær». Smittesituasjonen og nødvendigheten av sikker avstand gjør at vi utsetter denne delen til utpå våren. Kanskje en lys vårkveld på «plenen» utenfor klubbhuset.

styret

Februar medlemsmøtet er avlyst

Smittevernreglene gjør at vi heller ikke i februar kan møtes i klubbhuset.
Vi krysser fingrene for at årsmøtet kan holdes som planlagt lørdag 13.mars.

I mellomtiden oppfordrer vi medlemmene til å sende inn stoff til hjemmesida, den er smittefri.
Send til : post@bmhf.no

Hilsen Styret

Årsmøte 2021

Årsmøte i Bodø Motorhistoriske Forening holdes lørdag 13. mars i Salmon Center, Sjøgt. 21, Bodø.

Vi legger opp til sosialt samvær etter årsmøtet.
Innkalling til årsmøtet og mer info blir sendt ut på et senere tidspunkt.

Eventuelle forslag til vedtektsendringer må sendes styret senest 12. februar.
Må sendes på epost til : post@bmhf.no

Som vanlig må vi ta forbehold om at myndighetenes smittevernråd kan føre til endringer

Hilsen Styret