Medlemsmøte torsdag 3.juni kl 19:00

Medlemsmøte i BMF torsdag kl 19 i sommervær på plassen foran klubbhuset i Geitvågen.

Kom i finbil/tohjuling for en god prat og for orientering om dette:

  – Skal BMF arrangere Norgesløpet 2024?

  – Blir det bilmuseum i Bodø?

  – Formann Bjarne trekker seg etter 10 år med klubba. Vi takker av med kake og kaffe

Pandemien er ikke over: følg smittevernreglene, hold avstand og bruk håndsprit

styret

Litt om 17.mai

Klubbmedlemmene (med ca 30 biler) møttes utenfor Veitrafikkstasjonen kl 1530 og var klar til start 1600. På forhånd hadde Kjetil og Kyrre kjørt opp løype, og Kjetil hadde laget veibeskrivelse og kart til utdeling før start. Løypa gikk:

Hålogalandsgata-Sjøgata til Jernbanen-Jernbaneveien til Mælen-Nordstrandveien Rønvikkrysset-Kleivaveien over Langåsen-Junkerveien til rundkjøringa-RV 80 til Grønnåsen-Bodøsjøveien-Gamle RV-Siv.Nielsens gt-Bankgata-Kongensgt til domkirka.

Ruta tok ca 40 minutter å kjøre i rolig tempo. På grunn av lyskryss ble det noe strekk i laget, men med så mange bilder gjorde ikke det noe.

Ved ankomst domkirka parkerte vi bilene i Prinsens gate mens vi drakk kaffe og hadde hyggelig prat på domkirkeplenen.

Vi konkluderte med at dette var et greit opplegg for veterankjøretøyer på en 17.mai uten borgertog. Det krevde lite forarbeid og var lett å arrangere. Toget vårt var ikke annonsert, og det var relativt lite folk å se langs kjøreruta. Et annet år bør vi gjerne få annonsert toget i kommunens 17.mai-program.

For øvrig deltok fem biler i «Blålystoget». Én falt ut av toget tidlig pga av tekniske problemer, to var med hele veien til Tverlandet.

BMF-styret hadde plukket ut og spurt medlemmer om å delta, med et utvalg biler som representerte litt forskjellig sjanger og tidsepoke.

Toget var godt organisert og annonsert, men opplegget er noe langt (kl 1300-1700), og det egner seg ikke så godt for de eldste bilene våre.

KK

Medlemsmøtet 6.mai -21

Stor deltakelse på årets første medlemsmøte. Av smittevernhensyn holdt vi møtet ute, på plassen foran klubbhuset. «Stinn Brakke» – her var det mange som hadde lyst til å lufte seg etter en lang vinter med begrenset sosial omgang. Flere nye medlemmer deltok også.

Mange kom i finbilen, også noen nye kjøretøy som ble grundig studert. 20 biler, 5 mopeder og en riktig tung motorsykkel deltok.

Klubbens nye dekkverksted i «Bunker Valentin» er tilgjengelig for medlemmene. Dekkomleggings- og balanseringsutsyr er installert.  Medlemmene legger om egne dekk, godkjente veiledere skal instruerer de som mangler erfaring med slikt utstyr. Mer info kommer på hjemmesida til uka.

Les videre

17. mai kolonne-oppdatert

Kjørerute for kolonnen : Stormyrveien – Hålogalandsgata – Sjøgata – Jernbaneveien – Burøyveien – Nordstrandveien – Rønvikveien – Kleivaveien – Junkerveien – RV80 til Grønnåsen – Bodøsjøveien – Gamle Riksvei – Sivert Nilsens gate – Bankgata – Kongens gate – Domkirken.

Vi gjentar suksessen fra i fjor og kjører egen 17.mai kolonne i klubbregi. I år en enklere variant uten flere stopp med allsang.

Oppmøte ved Bodø Trafikkstasjon på Stormyra (like ved Toyota Nordvik) kl 1530 med start kolonne kl 1600. Vi kjører en times tid i byen og i sentrale boligområder, og avslutter med kaffe på plenen utenfor Domkirken, som i fjor.

Ta med noe å sitte på, kaffe og noe å bite i.

Nytt fra LMK 03/21

Tilbudet til LMK-klubbene styrkes – nytt samarbeid med Norsk Motor Veteran.
Det skal lønne seg å være en del av fellesskapet i LMK. Vi teller nå 150 klubber – det høyeste antallet noensinne. Med en medlemsmasse på om lag 50.000 blir fellesskapet LMK en av de største aktørene innenfor vårt virkeområde. Gjennom formalisert samarbeid og tilslutning med andre organisasjoner som AMCAR, FIVA, Frivillighet Norge og Norges Kulturvenforbund styrker vi dette ytterligere. Vi skal være en samfunnsaktør og et talerør for å legge til rette for gode rammebetingelser for alle som eier og ønsker fortsatt bruk av motorhistoriske kjøretøy i Norge. En allmenn aksept for at vår virksomhet er en viktig del av norsk kulturhistorie har vært en lang vei å gå. Derimot synes ting nå å virkelig løsne, og det har funnet sted en rekke hendelser i det offentlige Norge som bekrefter dette. Nytt nasjonalt kjøretøymuseum og tildeling av prosjektstøtte fra Kulturminnefondet, kan særlig trekkes frem.

Les hele nyhetsbrevet her: https://www.lmk.no/informasjon/nyheter/vis/?T=LMK-Nytt%2003-21&ID=24391&af=1

Harstad motorhistoriske klubb

Vi gratulerer Harstad motorhistoriske klubb med ny hjemmeside. En hjemmeside er klubbens ansikt utad og gir god informasjon om Klubben. Det kan være nyttig og besøke vennskaps klubbene våre i Nord sine hjemmesider, Facebook sider eller lignende. Så blir man kjent med andre miljø. Vi ser fram til å kunne lese om motor dagen i Harstad og andre kommende og spennende arrangementer. Av de som blir tillatt. Lykke til Harstad med ny hjemmeside.

www.hmhk.no

Mopedturen 2021- info og påmelding

Fra turen i 2020

Hvis korona reglene tillater det vil årets mopedtur blir arrangert helgen 28. – 30 mai.
Turen går i år til Arnøy Brygge.
Vi kjører utover Sandhornøya til Horsdal og tar ferga derfra til Sørarnøy.
Overnatting og bespisning på Arnøy Brygge.

Vi har en grense på maks 16 deltagere på turen på grunn av overnattings plasser. Så her er det bare å være tidlige ute med å melde seg på turen, først til mølla…..

Påmeldingsskjema til mopedturen- klikk her

Påmeldingsfrist 14. mai

Oppdatering 15.04.21 kl 10:30- 16 plasser er bestilt – vi setter opp venteliste om det kommer flere påmeldinger.

Vi planlegger gjennomføringen slik :

Oppmøte ved gamle Fjordbua fredag 28. mai, på krysset mellom FV 17 og FV 473 på Kjøpstad senest kl 17:00. Man kan enten ta mopeden på henger dit, eller kjøre hele veien for de som ønsker.
Ta kontakt med John Knutsen på tlf 958 22407 om du ønsker plass på henger.

Avgang fra oppmøteplass kl 17:15. Vi kjører til Horsdal og tar ferga som går kl 19:10.
Når vi kommer til Arnøy Brygge får vi servert en enkel varmrett.

Les videre

Årsmøtet

Koronapandemien gjør det umulig å holde tradisjonelt årsmøte som var planlagt til 14. april.

Styret har derfor valgt å holde årsmøtet digitalt. Vi bruker et enkelt, oversiktlig nettbasert opplegg der man stemmer ja/nei til de enkelte årsmøtesakene. Det vil også være et kommentarfelt der medlemmene kan fremme sine synspunkter ut over selve  avstemmingen.

Årsmøtedokumentene sendes medlemmene på mail onsdag 14. april.

Stemmeskjema sendes ut onsdag 21. april med svarfrist innen mandag 26. april.

Styret

LMK-Nytt 02-21

Historiske kjøretøy – fra hobby til kultur.

I forrige nyhetsbrev omtalte vi en rekke av de utfordringene bilismen ser ut til å stå overfor i tiden fremover. Det synes å være en bred politisk enighet om at bruken av diesel- og bensinbiler skal kraftig reduseres og på sikt fases helt ut. Dette fremkommer i nye nasjonal transportplan og siste klimamelding. LMK har i vinter deltatt i flere møter med sentrale politikere og departementer, og det fremstår som om tiltakene ikke nødvendigvis er tiltenkt rettet mot den nasjonale kulturarven vi forvalter – veterankjøretøyene. Nærmest samtlige politiske aktører ser verdien og ikke minst gleden av veterankjøretøyer langs veien. Det er derfor av den aller største nødvendighet at disse ikke havner i kategorien eldre brukskjøretøy og blir tatt med i dette dragsuget. Veterankjøretøyenes posisjon under fjorårets 17. mai-feiring, har vist hvilken glede og betydning historiske kjøretøy har i Norge. Flere steder i Norge har lokale myndigheter allerede tatt til orde for en liknende markering også i år hvor nettopp veterankjøretøyene gis en fremtredende posisjon. Det er vel akkurat det vi ønsker; å kunne dele vår glede med andre og vise frem våre kjøretøyer i sitt rette element – på veien!

Les hele nyhetsbrevet her: http://lmk.no/informasjon/nyheter/vis/?T=LMK-Nytt%2002-21&ID=24018&af=1

Årsmøtet

Årsmøtet i Bodø Motorhistoriske Forening er planlagt som fysisk møte onsdag 14. april. Det er høyst usikkert om de strenge smittevernreglene blir endret til da. Dersom det blir umulig å gjennomføre årsmøtet slik, vil vi søke å gjennomføre et enkelt, nettbasert årsmøte med en kort saksliste:

Årsberetning for 2020

Regnskap for 2020

Budsjett for 2021

Forslag om å innføre regler for tildeling av lagerplasser i klubbhuset i Geitvågen

Forslag om å utvide styret med et styremedlem

Valg til styret ihht vedtektene

Valg av styremedlem (forutsatt at forslaget om utvidelse av styret vedtas)

Styret vil i uka etter påske avgjøre i hvilken form årsmøtet skal gjennomføres og orientere medlemmene om dette.

Vi ønsker alle en God Påske! 
Styret