Medlemskontingenten for 2021

Medlemskontingenten for 2021 er sendt ut til medlemmene pr epost.
Dersom du ikke har mottatt denne, ta kontakt med kasserer på epost : kasserer@bmhf.no, eller på tlf 918 64078.

Vi håper at alle medlemmene ønsker å bli med videre.
I en utfordrende tid å drive en klubb som BMF ser vi frem mot lysere tider i horisonten med økt aktivitet, medlemsmøter og arrangementer.

Midnattsolløpet 2021 er avlyst

Bilde fra Midnattsolløpet 2012- Nordreisa

Det er en uforutsigbar tid vi lever i. Mange arrangementer er avlyste eller har blitt utsatt i håp om bedring. Dessverre har vi blitt mer skuffet en gledelig overrasket.

For mange av oss som hadde gledet oss til årets Midnattsolløp i regi av Gammelhorken Veteranvognklubb må vi nok igjen kjenne på følelsen av fortvilelse. Gammelhorken har besluttet å søke LMK om å få utsette løpet til 2022, noe som flere klubber i nord støtter opp under.
Det er prisverdig at arrangørene forlenger arbeidet sitt til neste år og fyller oss med nytt håp.
Til Gammelhorken veteranvognklubb ønskes lykke til i arbeidet fram mot 2022 og et håp om at vi kan ses da.

Hilsen Formann

Årets mopedtur er under planlegging

Årets mopedtur er planlagt å gå til Arnøy Brygge helgen 4.- 6. juni.
Vi har mulighet til å leie to stk rorbuer med 8 sengeplasser i hver.
Vi satser på å kjøre mopedene på henger til krysset FV 17 / FV 472 (ved gamle Fjordbua) og kjøre moped utover Sandhornøya til Horsdal der vi ta ferga til Arnøy.
(De som ønsker å kjøre helt hjemmefra kan selvsagt gjøre det).

Mer informasjon om turen, priser og påmeldingsskjema vil bli lagt ut på hjemmesiden etter påske.
John Knutsen turgeneral og reiseleder. John har tlf 958 22407 .

Som vanlig under korona pandemien er det forbehold om dette lar seg gjennomføre.

Les om Arnøy Brygge her .

LMK nytt 01-21

Mørke skyer på himmelen for bilismen?

2021 fikk en brå start for alle med interesse for kjøretøy drevet frem av fossilt drivstoff. Norge har sluttet seg til internasjonale avtaler og konvensjoner om dramatiske klimakutt, og bilismen blir således hardt rammet. Om el-bilen er en del av den naturlige evolusjonen eller regelrett fremprovosert signalpolitikk, er det for tidlig å si noe om. Fremtiden vil vise om el-bilen er et faktisk fremskritt, eller om den havner på teknologiens skraphaug i likhet med VHS-spilleren? Derimot er det et faktum at noen fremover må ta regningen for avgiftslettelser og fritak, som tidligere har vært betalt av alle som benytter norsk veinett. Spørsmålet blir om el-bil-politikken er bærekraftig også ut i fra et miljø- og sirkulærøkonomisk perspektiv, når nesten nye el-biler vrakes med tilsynelatende minimale feil og skader. Årsaken skyldes i stor grad at avgiftsfritakene ikke er knyttet til deler og verkstedkostnader, noe som skaper et stort misforhold mellom nypris og kostnad ved skade/reparasjon. Oppgjørspraksis hos forsikringsselskapene tilsier automatisk vraking av nyere biler når reparasjonskostnaden overskrider en viss andel av nybilprisen.

Les hele artikkelen her.

Årsmøtet er utsatt til 14.april

På grunn av den ustabile Corona-situasjonen er vi dessverre nødt til å utsette årsmøtet som opprinnelig var planlagt til lørdag 13. mars.

Ny årsmøtedato blir onsdag 14. april

Opprinnelig plan var å avslutte årsmøtet med «sosialt samvær». Smittesituasjonen og nødvendigheten av sikker avstand gjør at vi utsetter denne delen til utpå våren. Kanskje en lys vårkveld på «plenen» utenfor klubbhuset.

styret

Februar medlemsmøtet er avlyst

Smittevernreglene gjør at vi heller ikke i februar kan møtes i klubbhuset.
Vi krysser fingrene for at årsmøtet kan holdes som planlagt lørdag 13.mars.

I mellomtiden oppfordrer vi medlemmene til å sende inn stoff til hjemmesida, den er smittefri.
Send til : post@bmhf.no

Hilsen Styret

Årsmøte 2021

Årsmøte i Bodø Motorhistoriske Forening holdes lørdag 13. mars i Salmon Center, Sjøgt. 21, Bodø.

Vi legger opp til sosialt samvær etter årsmøtet.
Innkalling til årsmøtet og mer info blir sendt ut på et senere tidspunkt.

Eventuelle forslag til vedtektsendringer må sendes styret senest 12. februar.
Må sendes på epost til : post@bmhf.no

Som vanlig må vi ta forbehold om at myndighetenes smittevernråd kan føre til endringer

Hilsen Styret

Medlemsmøtet 6.januar er utsatt

Medlemsmøtet som var planlagt til onsdag 6.januar er utsatt på bakgrunn av myndighetenes pålegg om “å holde seg hjemme”, og grensen på 5 personer som kan samles innendørs på private arrangementer,

Dersom Corona-situasjonen tillater det, håper vi å kunne arrangere medlemsmøte i andre halvdel av januar.

Med vennlig hilsen

Styret

Julehilsen fra styret

Året 2020 vil for de aller fleste bli husket som annerledes-året. Det året vi ble sittende i husarrest og hjemmekontor. En frihetsberøvelse fra fellesskapet vi ikke tidligere har opplevd. Slik har det også vært for vårt organiserte foreningsliv. Stadige endringer i regler har ført til utsatte og avlyste arrangement.

For mange har det ført til mer tid til hobbyen; en tur på landeveien, et garasjebesøk eller en onsdagstur til Tverlandet for å treffe likesinnede ved Brua kro.

Vi håper at klubblivet kan ta seg opp på nyåret slik at vi kan komme nærmere normal drift.

I klubbhuset i Geitvågen er nå el.anlegget ferdig oppgradert etter stor innsats fra dugnadsgjengen som var håndlangere til elektrikeren. To medlemmer har biler på bukk i verkstedet for diverse reparasjoner. I bunker Valentin er dekkomleggings-maskin under montering. Og vi regner med å møtes til medlemsmøte litt ut i januar. I februar er det årsmøte.

Styret ønsker alle en riktig God Jul, og et Godt Nyttår!