Den gode jord….

Om strøm og spenning, motstand og spenningstap
For de av oss som har kjøretøy med 6V anlegg er svakt lys og slappe startmotorer er velkjent problem. Min Citroën fra 1936 starter lett når batteriet er toppladet, men når spenningen ikke er på topp, f.eks på en kald dag, er det så vidt starteren drar motoren rundt. Det hender jeg må ty til startsveiva.
Jeg plukket sund starteren, men fant ikke noen feil. Så jeg søkte eksperthjelp hos en gammel hedersmann som har jobbet med bilelektro i mange år. Han fant heller ikke noen feil, men spurte: har du god jord? Tja, starteren er boltet fast i clutchhuset, som igjen er boltet til motorblokka, og i andre enden av motorblokka går jordkabelen til batteriet. Mange muligheter for spenningstap.

Så jeg laget en ekstra jordkabel, 70mm2. Monterte den i enden av startmotoren, nær børstene, og monterte den andre enden i minuspolen på batteriet. Det ble nytt liv i starteren! Dro motoren rundt som aldri før.

Les videre

Ekstraordinært årsmøte onsdag 30. oktober

Det ble avholdt ekstraordinært årsmøte 30. Oktober. Dette etter innkalling som tidligere var sendt ut.
Årsmøtet hadde en sak å stemme over, det var delingskomiteens innstilling til forslag om deling av foreningen.
Årsmøtet ble avholdt slik beskrevet i vedtektene.
Delingskomiteens innstilling ble vedtatt av årsmøtet med solid flertall. Det ble videre opprettet to interimsstyrer som skal arbeide med å etablere de to nye foreningene ved Bodø og Fauske. Disse er tenkt aktive fra 1 januar 2020.
Medlemmene vil selv kunne velge sin tilhørighet til hvilken forening man ønsker.
Salten Motorhistoriske Forening driver som vedtatt av ordinært årsmøte 2019 ut året.

Med vennlig hilsen styret

Besøk på kystfortet på Seines

Det ble en minneverdig tur til Seines på Straumøya for å besøke kystfortet. Vi ble godt tatt imot av lokal guide som gav oss en kort orientering om livet på Seines under krigen. Det må ha vært dramatiske forhold for de knappe hundre innbyggerne.

Tyskerne ble integrert i husene deres som gjester og skulle behandles deretter. De bodde på rom på loft, i ledige rom eller i kjeller, De lokale hadde ikke valg, så de måtte integrere de tyske soldatene i hjemmene sine. Deretter fikk vi en detaljert historie om bygningene, om fangeleirene og byggverkene på fortet.

Les videre

Rapporten fra Rjukan-ulykken i 2018 er nå klar.

Link til rapporten :2019-06 Rjukan

Siden utforkjøringen ved Rjukan 2. september 2018 har Statens Havarikommisjon for Transport undersøkt hendelsesforløpet til den tragiske ulykken, som krevde 5 menneskeliv.
LMK har fulgt denne prosessen tett deriblant gjennom løpende kontakt med Statens Havarikommisjon.
Nylig ble endelig rapport omkring ulykken lagt frem. Den kan lastes ned via følgende link:
https://www.aibn.no/Veitrafikk/Avgitte-rapporter/2019-06

 For LMK og vår bevegelse er innholdet i rapporten av svært viktig karakter da den involverte bilen var nettopp en veteranbil. Det forekommer nærmest ikke alvorlige ulykker hvor veterankjøretøy er involvert, og derfor blir årsaken av stor betydning. Rapporten avdekker vesentlige mangler ved bilens bremser, som sammen med betjening og veiforhold har medvirket til det tragiske utfallet.

 Det har vært mye spekulasjoner mellom fritak og lempning på hyppigheten av PKK, kan være en faktor som ulykken kan tilskrives. Vi synes det er for tidlig å mene noe om dette før eventuell annen statistikk foreligger, men det er viktig å presisere at eier og fører av et hvert kjøretøy har et ansvar for vedlikehold og påse at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand. På veterankjøretøy med lite bruk og ikke underlagt et jevnlig serviceprogram for garantier etc., blir dette ekstra viktig.

P.t. skjer det ingen kontroll av bremsevæsken på PKK, og rapporten viser i klartekst hvor dramatisk kokepunktet på væsken kan endres over tid. Bremsevæskens tilstand er ikke knyttet til bruk – men alder!

LMK vil iverksette tiltak for å få et økt fokus rundt sikkerhet og vedlikehold av veterankjøretøy. Som den største motorhistoriske kjøretøyorganisasjonen i Norge, har vi et kollektivt ansvar for at denne kunnskapen når ut til våre klubber og deres respektive medlemmer.

 Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK
Øvre Slottsgate 2b
0157 OSLO
22 41 39 00 / 465 08 165

Nytt fra LMK 5-2019

Fremdeles høysesong ute i klubbene.

Vårt klima gir korte men dertil mer konsentrerte treffsesonger. Dette kan deles inn i to bølger; fra mai til slutten av juni og fra tidlig august til midten av september. Mengden treff og arrangementer, og ikke minst ting som av naturlige årsaker kolliderer med hverandre, gjør prioriteringene vanskelige. Dette understreker at gamle kjøretøy betyr veldig mye for svært mange mennesker i Norge. I følge Opplysningsrådet for Veitrafikken finnes det i overkant av 120.000 veteranbiler på skilt i Norge. Fra flere hold anslås det at antallet restaureringsobjekter og avskiltede kjøretøy gjør at dette tallet faktisk kan mangedobles. I et lite land med knappe 5 millioner innbyggere, vitner dette om at svært mange har dette som hobby og lidenskap. Alle disse bidrar på ulikt sett med å verne om vår nasjonale kulturarv hva gjelder norsk kjøretøyhistorie. Vi i LMK bruker å si at hvert enkelt kjøretøy er unikt, og også de ulike endringene og fasene et kjøretøy gjennomgår blir historisk sett interessant og bevaringsverdig.

Les mer her

Retro rally 2019 i Boden 3.august

Vi har mottatt følgende melding fra Motorentusiasterna i Norr:

Hej
Om du/ni tänkt åka Retrorallyt och inte anmält er ännu, är det hög tid att göra det.
Sista anmälningsdag är 24/7 och antalet platser är begränsat till 80.
Mer information hittar du i den bifogade filen och anmälan görs på www.motoren.se
MVH
/Crister Lundgren
Motorentusiasterna i norr

 

Nytt fra LMK

Motorkonvoien og Motortreffet – vel overstått.

Årets store høydepunkt for oss med interesse for motorhistoriske- og hobbykjøretøy er vel overstått. Til tross for den kaldeste juni-måneden på mange år og værguder som satt på utømmelige vannreservoarer, trosset flere tusen dette og deltok på arrangementet. Arrangementet var satt sammen av flere deler, og vi har vært vitne til at svært mange har deltatt på Motorkonvoien selv om ikke alle kjørte helt frem til Lillehammer.

Les mer her

Fellestur førstkommende torsdag, 4.juli

Førstkommende torsdag, 4.juli blir det fellestur til hotellet i Saltstraumen for litt kaffe, dekksparking og small talk.

Bodø:
Oppmøte klokken 18:15 på Shell Mørkved for felles kjøring.

Fauske:
Oppmøte kl 18:00 ved jernbanestasjonen for felles kjøring.